Sáng ngày 07/10/2018, tại Hội trường UBND xã, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh xã Thạch Khê đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho hơn 80 học viên là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; Các đồng chí bí thư, thôn trưởng, trưởng các đoàn thể, đảng viên thuộc đối tượng 4.