Thời gian qua, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung và người đứng đầu nói riêng tại Đảng ủy xã Thạch Khê đã có những bước chuyển tích cực trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ…

Buổi tọa đàm được tổ chức tại chi bộ Thanh Lan - Chi bộ được chọn làm mô hình sinh hoạt mẫu trong việc thực hiện CT 05

Quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều tấm gương ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, nổi bật phải kể đến vai trò các đồng chí cán bộ đảng viên đứng đầu trong Ban Thường vụ Đảng ủy, trưởng các đoàn thể, vai trò Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Thanh Lan…. 


Đồng chí Hồ Việt Hải - Tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ Thanh Lan

Trên cơ sở những kết quả cụ thể, kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 05, tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ các vấn đề về nhận thức vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các Đảng ủy và các Chi bộ thời gian qua. Đồng thời nêu những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp để tập trung thực hiện tốt nêu gương của người đứng đầu trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Văn Thắng PBT TTHU- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh:Thông qua Tọa đàm phải làm rõ được những nội dung, nhiệm vụ, cách làm cụ thể trong việc nêu gương gắn với học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải chỉ ra được những hạn chế, bất cập trong thực hiện công việc, nhiệm vụ . Mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, nhất là người đứng đầu không chỉ phải thật sự gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn phải mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế.


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi tọa đàm

Tiếp tục tuyên truyền, nêu gương sáng đảng viên, mô hình tốt để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc nêu gương của người đứng đầu phải thực hiện bằng hành động cụ thể, xây dựng kế hoạch, cam kết và công khai, có kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá, nói và làm của người đứng đầu phải đi vào thực tiễn, thật sự có hiệu quả, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Thạch Khê phát triển bền vững hơn

Trang thông tin Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 61.215
Online: 8