I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ BHXH TỰ NGUYỆN

1. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 

Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

2. Mức đóng BHXH tự nguyện

 - Hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn. 

- Hiện nay, mức đóng thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn (154.000 đồng/tháng), mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở 6.116.000 đồng/tháng).

- Người tham gia BHXH tự nguyện tùy theo khả năng thu nhập của mình để lựa chọn mức đóng trong khoảng từ mức thấp nhất đến mức cao nhất nói trên.  

3. Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng thấp nhất với mức: Bằng 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác.

4. Phương thức đóng BHXH tự nguyện

- Có nhiều phương thức đóng để người tham gia lựa chọn: Đóng hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc 1 năm một lần.

- Người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định mà thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được lựa chọn  đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm thì vẫn tiếp tục được đóng tiếp. Đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được lựa chọn đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. 

5. Địa chỉ tiếp nhận thủ tục và đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện:

Người tham gia thực hiện thủ tục và  đóng tiền trực tiếp cho đại lý thu tại địa phương (hội phụ nữ, hội nông dân, chính sách xã, trạm y tế, bưu điện)  hoặc tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.  

6. Quyền lợi người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng:          

- Được hưởng chế độ hưu trí. Mức lương hưu hàng tháng được tính trên cơ sở tổng thời gian tham gia và mức đóng BHXH.                 

- Được hưởng chế độ BHXH một lần, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.

- Được cấp thẻ BHYT kể từ khi hưởng lương hưu

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN BIẾT VỀ  BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ HGĐ CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH

1. Đối tượng tham gia 

Bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác).  

2. Mức đóng, phương thức đóng

2.1. Mức đóng

Luật BHYT quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi.

Mức đóng hiện nay: Người thứ nhất 750.600 đồng/năm; từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng giảm lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% và ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định trên.

2.2. Phương thức đóng

- Có thể lựa chọn định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm đóng một lần.

- Người tham gia đóng tiền trực tiếp cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

3. Quyền lợi

- Được cấp thẻ BHYT.

- Được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu; được đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào đầu mỗi quý.   

- Được khám bệnh, chữa bệnh theo quy định về KCB BHYT.

- Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB theo quy định.

- Được cung cấp thông tin về chính sách BHYT.           

Việc tham gia BHXH là rất cần thiết. Người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH để đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình và những người thân trong gia đình.

Ban Tuyên giáo Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 107.436
Online: 5