1. Trách nhiệm đóng BHYT.

Tất cả học sinh, đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đều là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác).

2. Mức đóng BHYT năm học 2019-2020.

Học sinh được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, cá nhân phải đóng 70% mức đóng. Cụ thể số tiền Học sinh phải đóng là 563.220 đồng/12 tháng (sau khi đã trừ 30% hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước)

 Riêng Học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình mức đóng là 402.300 đồng/12 tháng (Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% và ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%, cá nhân đóng 50% mức đóng)

3. Phương thức đóng và hạn sử dụng.

Học sinh đóng phí tham gia BHYT trước ngày 31/12/2019 để cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Riêng học sinh mới vào lớp 1, Học sinh chưa có thẻ và Học sinh có thẻ hết hạn trước ngày 31/12/2019 thì có thể lựa chọn một trong hai phương thức: đóng tiền để cấp thẻ BHYT có hạn sử dụng từ ngày thẻ BHYT cũ hết hạn đến 31/12/2020 hoặc đóng tiền từ ngày thẻ BHYT cũ hết hạn đến 31/12/2019, sau đó tiếp tục đóng phí để tham gia đến 31/12/2020.

4. Địa điểm đóng:  Tại các cơ sở giáo dục học sinh đang theo học.

5. Quyền lợi.

Học sinh được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học hoặc hoặc cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã do nhà trường ký hợp đồng; được hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 86.925
Online: 20