Sáng 01/04/2019, ngay sau khi kết thúc Lễ chào cờ tháng 4, xã Thạch Khê tiến hành tổ chức phát động Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Thành viên BCĐ Tỉnh; đồng chí Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, cùng các đại diện các ban phòng ngành cấp huyện; các đồng chí trong Ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở xã Thạch Khê, đội ngũ cán bộ, công chức, bán chuyên trách; bí thư, thôn trưởng các thôn.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia đã quy định tại Điều 29 của Luật Thống kê; được thực hiện 10 năm một lần nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn nước. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích:Tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029.

Xã Thạch Khê làm tốt công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức phong phú: từ tuyên truyền trực quan đến truyên truyền lưu động, qua các hệ thống thông tin đại chúng của xã, của từng thôn.

Thực hiện các công văn, chỉ thị của cấp trên, thời gian qua xã Thạch Khê đã làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, tuyên truyền lưu động, phát các tin bài trên hệ thống truyền thanh, quán triệt trực tiếp tại các cuộc họp chi bộ, họp thôn... để cán bộ và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Điều tra viên; góp phần thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân, đồng chí Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện đã có phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo và các điều tra viên nắm chắc nghiệp vụ, bám sát địa bàn được phân công, đưa hết khả năng, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ đúng nội dung quy định, chất lượng và kịp tiến độ thời gian. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra để đánh giá chất lượng cán bộ. Đặc biệt Điều tra viên phải ứng dụng công nghệ thông tin ghi phiếu bằng máy tính bảng và điện thoại thông minh; đảm bảo không sai, sót; đúng nội dung quy định của cuộc Tổng điều tra. Trong đó 100% đi đến hộ có xác định định vị của máy điện thoại là báo đi đến hộ, không được làm tập trung tại 1 vị trí.

Đồng chí Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện ủy - CT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân

Ngay sau khi tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đại biểu cấp trên, đồng chí Phan Xuân Mậu - Phó CT UBND xã đã ra lời phát biểu, kêu gọi bà con Nhân dân trong toàn xã  sắp xếp bố trí giành thời gian hợp lý và tạo điều kiện cho Điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra. Đồng thời mong muốn, các đồng chí cán bộ cấp thôn phát huy vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đội ngũ điều tra trong việc tiếp cận địa bàn, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để góp phần thực hiện hoàn thành điều tra dân số và nhà ở trước ngày 17/04/2019.

Đồng chí Phan Xuân Mậu - Phó CT UBND xã - Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt toàn BCĐ xã quyết tâm hoàn thành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn trước ngày 17/04/2019.

Sau lễ ra quân, Ban chỉ đạo đã tiến hành trực tiếp đến điều tra tại một số hộ dân thuộc thôn Đồng Giang để thu thập các thông tin về dân số và nhà ở, từ đó rút ra những kinh nghiệm cụ thể để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra.


 Qua bước đầu điều tra, đa số người dân đều tích cực hợp tác cung cấp thông tin điều tra chính xác cho các điều tra viênBan biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 107.430
Online: 8