Tuyên truyền về triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2021 Thực hiện Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 25/2/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2020. Công văn số 1213/STTTT-TTBCXB ngày 20/9/2021 của Sở Thông tin - Truyền thông Hà Tĩnh về việc tuyên truyền Bộ chỉ số DDCI. Để đẩy mạnh tuyên truyền về Bộ chỉ số DDCI, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc cải thiện môi trường kinh doanh của cán bộ, công chức, viên chức và thu hút sự quan tâm tham gia khảo sát của cộng đồng doanh nghiệp trong huyện Khảo sát này cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng Báo cáo Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Ha Tinh năm 2021 (DDCI). Mục tiêu tổng thể của DDCI là thúc đẩy cải thiện chất lượng quản trị, điều hành kinh tế của các sở, ngành, huyện, thành phố của tỉnh, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 125.109
    Online: 10