Thạch khê luôn xác định tầm quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, được sự quan tâm của cấp trên, lãnh đạo địa phương, nên mỗi cán bộ công chức luôn xác định vai trò, tầm quan trọng trong công tác cải cách hành chính, áp dụng vào thực tiễn công việc, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu song song với các nhiệm vụ khác. Nhờ sợ nổ lực phấn đấu toàn thể cán bộ, công chức hệ thống chính trị mà xã ngày càng được nâng lên, công tác tiếp dân tại bộ phận giao dịch một cửa, một cửa liên thông luôn được chú trọng, về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, ý thực mỗi cán bộ, công chức trực tiếp tại một cửa luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, dịch vụ công trực tuyến đã đạt mức độ 3, duy trì mức độ 2 bền vững. Các thủ tục hành chính được công bố kịp thời để mọi người dân được nắm bắt và tiếp cận cách dễ dàng. Bên cạnh đó ngày từ đầu năm các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra đến nay đều đạt cơ bản, các phong trào thi đua được phát động ngay từ đầu năm, phấn đấu cuối năm 2021 hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên giao.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 125.116
    Online: 9