Thực hiện kế hoạch số 02 /KH-HĐGDQPAN ngày 25 / 10 /2021 của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) xã về công tác giáo dục QPAN năm 2021, được sự nhất trí của Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, sáng ngày 06/10/2021, Hội đồng GDQPAN xã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4.

Về tham dự và chỉ đạo buổi khai mạc, có đồng chí Thượng tá Lê Nguyên Dũng- Ủy viên ban thường vụ huyện ủy- CHT Ban CHQS huyện; đồng chí Trung tá Nguyễn Công Trung -cán bộ ban CHQS huyện ; đồng chí  Nguyễn Sỹ Thông -cán bộ ban CHQS huyện; Các đồng chí trong TT HĐND-UBND-UBMTTQ; và cùng 70 đồng chí thuộc diện đối tượng 4 tham gia lớp học.

Đồng chí Phan Xuân Mậu - chủ tịch UBND xã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, được chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Đối với huyện Thạch Hà nói chung và xã Thạch Khê nói riêng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng; nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng an ninh; nhận rõ âm mưu của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng cương vị được giao.

Đồng chí Thượng tá Lê Nguyên Dũng- Ủy viên ban thường vụ huyện ủy- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ tại lớp học

Đối tượng Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 lần này là những đồng chí cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã . Qua lớp học lần này nhằm trang bị cho các đồng chí những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và các biện pháp phòng chống.

Các đồng chí thuộc diện đối tượng 4 tham gia lớp học đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, và chú tâm lắng nghe các chuyên đề do giảng viên lên lớp.

 

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 125.097
    Online: 8