Ngày 18/3/2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN xã Thạch Khê đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự hội nghị có đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại diện Uỷ ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND xã, các tổ chức thành viên.

Theo báo cáo, Ủy ban MTTQVN xã Thiệu Hợp đã tiếp nhận hồ sơ giới thiệu 45 người ứng cử của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đối chiếu với cơ cấu, thành phần được thống nhất qua hiệp thương lần thứ nhất thì người được cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu đúng thành phần, đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu. Kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử được tín nhiệm đạt 100%.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, 100% các đại biểu đã thảo luận và thống nhất lập danh sách sơ bộ 45 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần; số đại biểu được bầu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 25 người. Trong đó nữ có 18 người chiếm 37%, trẻ là 12 người chiếm 27%, ngoài Đảng là 09 người chiếm 20%, tái cử là 12 người chiếm 27%.

Sau hội nghị hiệp thương lần hai, xã Thạch Khê sẽ tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 86.876
    Online: 12