TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày 06/9/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1824/UBND-TTr phát động hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Cuộc thi nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” giai đoạn 2019-2021; nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng.

Ban Đề thi, thành viên Ban Giám khảo, thành viên Tổ Thư ký Cuộc thi. 

Đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm có 2 phần: Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng... Phần 2 tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta.

Bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt hoặc đánh máy (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên).

Thời gian nhận bài thi: Trước ngày 01/10/2021. Nơi nhận bài thi: Thanh tra huyện.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải cá nhân và giải tập thể, trong đó:

Giải cá nhân: 01 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải 15.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải 10.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng.

Giải tập thể: 03 giải, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng cho các bộ, ngành, địa phương có số người dự thi nhiều nhất và bộ, ngành, địa phương có nhiều bài dự thi đạt giải.

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (http://www.thanhtra.gov.vn), Báo Thanh tra (http://www.thanhtra.com.vn), Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử huyện (http://www.thachha.hatinh.gov.vn tại thư mục: Thông tin – Tài liệu tuyên truyền, Phổ biến giáo dục pháp luật) và trên địa chỉ https://hscvth.hatinh.gov.vn.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 125.128
    Online: 10